Mỗi trang mạng của Speak Languages! có chứa một số danh sách từ vựng, bao gồm các từ cần thiết thuộc các chủ đề khác nhau.

Chúng tôi đang trong quá trình bổ sung âm thanh cho tất cả các danh sách từ vựng. Chúng tôi thực hiện ghi âm đạt chất lượng tốt nhất và sử dụng giọng người bản xứ đối với tất cả các từ.